Бюро переводов Лидер
Бюро переводов "Лидер" в г. Киеве
создано для настоящих лидеров.
Наше переводческое агентство
обеспечивает профессиональным устным переводом, осуществляет качественные
письменные переводы и предоставляет услуги
нотариуса. Мы работаем только для Вас
и обеспечиваем успех Вашего бизнеса!

Переклад заголовків фільмів

До питання про стратегію та адекватність англо-українського перекладу заголовків художніх фільмів


Галузь художнього кіноперекладу наразі проходить етап активного розвитку, пов'язаний із зростанням ролі художнього кінематографу як одного з напрямків міжкультурної комунікації, який дотепер не отримав достатнього висвітлення в перекладознавчих студіях.
Заголовок художнього твору і кінофільму, зокрема, є особливим елементом тексту, його ключовою, сильною позицією. Як і до самого сценарію, до нього висуваються вимоги стислості і виразності, адже саме заголовок повинен захопити уяву глядача, створити в нього перше враження про фільм, його жанр та привабливість, що має, насамперед, комерційне значення. Заголовок фільму перекладається, принаймні в його робочій версії, інколи раніше самого кінопродукту, що необхідно для реклами нових фільмів, які виходять в прокат, а тому час від часу маємо справу з недолугими перекладами заголовків, відірваних від змісту твору. Це вводить в оману потенційного глядача і формує в нього упереджену уяву про кінопродукт. І вже тільки переглянувши фільм, глядач може відповісти для себе на запитання, чи відбиває заголовок фільму ідейно-смисловий задум авторів, тобто чи є він адекватним. Тому всі підходи до перекладу заголовків художніх фільмів підпорядковуються одній домінантній комерційній стратегії - приверненню уваги глядача до пропонованого продуту будь-якою ціною.

Першим і особливим підходом в рамках цієї стратегії є проста заміна англійського заголовку на абсолютно іншу українську назву, яка в ідеалі повинна вкладатися в широкий контекст твору, але безпосередньо з ним не зв'язана, наприклад: кінофільм "The Green Zone" вийшов в прокат під назвою «Не брати живим», "Butterfly On A Wheel" як «Викуп», "Next" як «Пророк», "The Hurt Locker" як «Володар бурі». Такий підхід, очевидно, зумовлений складністю відтворення в українській мові англійської ідіоматики, що часто пов'язується з реметафоризацією, тобто необхідністю заміни образа або нестачею фонових знань у адресата, або просто недостатньою експресивністю буквального перекладу.

Другим дуже поширеним підходом, є умовно кажучи «частковий еквівалентний переклад», тобто відтворення певних елементів змісту оригінального заголовка за допомогою еквівалентів і заміна інших елементів на такі, що випливають із його змісту, тобто, в ідеалі маємо справу з комбінацією еквівалентного перекладу і семантичного розвитку. На практиці такий підхід часто призводить до неадекватного, просто помилкового перекладу, пов'язаного з непрофесійністю перекладача, зокрема з нерозумінням ним знову ж таки англійської ідіоматики, наприклад: "Walking Tall" було перекладене як «Широко крокуючи», хоча насправді ця ідіома означає «гордо, з високо віднятою головою».

Третім підходом до перекладу заголовків є буквальний переклад, який не обов'язково є неправильним, але часто несе з собою певні семантичні та стилістичні втрати, наприклад: "The Thomas Crown Affair" - «Афера Томаса Крауна».

Основній стратегії привернення уваги глядача до пропонованого художнього фільму служать і такі прийоми як додавання або вилучення елементів в перекладеній назві порівняно з оригінальною. Так, назва гостросюжетного бойовика "In Bruges" була перекладена як «Залягти на дно в Брюгге». Додавання стилістично маркованого фразеологізму «залягти на дно» прямо вказує на жанр фільму, робить назву більш експресивною
В гонитві за експресивністю назви інколи вживаються доволі незрозумілі українські заголовки, позбавлені конкретного семантичного значення. Наприклад, що означає «Поцілунок навиліт»? Оригінальний заголовок цього фільму "Kiss-Kiss Bang-Bang" можна було не менш експресивно перекласти «Піф-паф, цьом-цьом» зі збереженням його семантики.

Таким чином, аналіз маси перекладів англійських оригінальних заголовків українською мовою свідчить про намагання перекладачів слідувати стратегії привернення уваги глядача до кінопродукту за допомогою експресивності та стислості перекладеного заголовка. Ця стратегія на практиці реалізується через низку підходів: заміна назви, що може розглядатися як контекстуальний переклад в дуже широкому розумінні, «частковий еквівалентний» переклад, буквальний переклад, додавання та вилучення елементів заголовку, тощо. Основним викликом для перекладача є використання в оригінальних заголовках ідіом, жаргонізмів, термінів, які перекладач може не розпізнати, а також алюзивність та стилістична маркованість оригінальних заголовків. Досягнення адекватності в перекладі таких заголовків неможливе без ґрунтовних культурологічних знань, що становлять важливу складову професійної компетентності перекладача.


© i-Lider, 2010