Бюро переводов Лидер
Бюро переводов "Лидер" в г. Киеве
создано для настоящих лидеров.
Наше переводческое агентство
обеспечивает профессиональным устным переводом, осуществляет качественные
письменные переводы и предоставляет услуги
нотариуса. Мы работаем только для Вас
и обеспечиваем успех Вашего бизнеса!

Способи перекладу англійських композитів з першим дієслівним компонентом українською мовою


Відомо, всі лексичні та фразеологічні одиниці вихідної мови поділяються на ті, що вже мають відповідники («перекладні еквіваленти») в мові перекладу та ті, які не мають відповідника в цільовій мові (перекладні еквіваленти та безеквівалентні одиниці). Перші, в свою чергу, поділяються на одноеквівалентні (тобто такі, що мають один перекладний відповідник, наприклад, blowball - кульбаба) та багато-еквівалентні (такі, що мають два або більше перекладних відповідники, наприклад blowhole 1) пузир, раковина (в металі) 2) дихало (у кита) 3) вентилятор (у тунелі).

При цьому, звісно, слід зазначити, що на увазі маються словникові відповідники, тоді як відповідник певного слова чи фрази оригіналу в тексті може бути тільки один з кількох. Особливості перекладу композитів (складних та складнопохідних слів) вимагають ретельної уваги через семантичну ємність, ідіоматичність, складність структури таких лексем.

Трьома основними способами перекладу композитів є: переклад семантичним еквівалентом, переклад способом експлікації, транскодування та калькування.

Загалом, еквівалентний переклад є надзвичайно поширеним та часто вживаним способом перекладу лексичних одиниць, це не є виключенням і для композитів з першим дієслівним компонентом. Проблема може виникнути при перекладі полісемантичних одиниць, для яких в конкретному реченні або тексті треба обрати один варіант перекладу (звичайно для різних лексико-семантичних варіантів переклад може бути не лише еквівалентним). Для правильного перекладу певного композита з першим дієслівним компонентом потрібно точно визначити i вивчити контекст, з якого уточниться його значення, а потім і правильний спосіб перекладу.

Експлікація є наступним за поширеністю прийомом перекладу композитів з першим дієслівним компонентом, коли композит з мови оригіналу замінюється експлікаційною синтаксичною конструкцією, яка адекватно передає зміст цього англійського композита. Наприклад: blow-by мастильні плями на дорозі; blow-pipe-nalysis дослідження мінералів за допомогою паяльної лампи. Як правило, прийом експлікації застосовується для позначення тих об'єктів та явищ, для яких в нашій мові не існує зафіксованого словниками лексемного еквіваленту, з причини їх нетривалого застосування у мові перекладу.

Транскодування - це спосіб перекладу, коли звукова та/або графічна форма слова вихідної мови передається фонетичними та графічними засобами мови перекладу. Суттєва кількість композитів з першим дієслівним компонентом перекладається транскодуванням, наприклад: breakdancing брейк-данс; breakpoint брейк-пойнт; cover-point кавер-пойнт. Крім транскодованого варіанту кавер-пойнт, має ще описовий, - позиція польового гравця на правому боці поля, завдяки чому позначуване композитом з першим дієслівним компонентом поняття відразу стає зрозумілим). Як правило, поки транскодована лексема не буде зафіксована у мові, доцільно супроводжувати її експлікацією задля уникання проблем із її розумінням.

Калькування (дослівний або буквальний переклад) - це прийом перекладу нових слів (термінів), коли відповідником простого чи складного слова (в нашому випадку, - композита з першим дієслівним композита з першим дієслівним компонентом вихідної мови в цільовій мові вибирається, як правило, перший за порядком відповідник у словнику. Наприклад: check-sample контрольний зразок; cross-flow поперечний потік.

Найпоширенішим способом перекладу композитів з першим дієслівним компонентом є переклад шляхом підбору семантичного еквівалента. Суттєва кількість композитів з першим дієслівним компонентом перекладається за допомогою прийому експлікації. Що ж стосується транскодування та калькування, то цими способами перекладається досить мало композитів з першим дієслівним компонентом серед тих, що стали матеріалом нашого дослідження.


© i-Lider, 2010